d2d.pl - Warsztaty Typografii 11.2018
logowanie
rand

Warsztaty Typografii 11.2018


Warsztaty Typografii i Projektowania Książek

Zapraszamy na Warsztaty Typografii i Projektowania Książek

Koszt udziału w warsztatach: 880,00 zł (w tym 23% VAT-u).

Dla uczestników poprzednich kursów cena 780,00 zł (w tym 23% VAT-u).Termin
Warsztat odbędzie się w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać mailem na adres: typo@d2d.pl lub faksem: 12 432 08 52.


Forma kursu
Kurs składa się z wykładów oraz zajęć warsztatowych. Wykłady, prezentacje zadań wykonywanych przez uczestników oraz korekty i dyskusje odbywać się będą w pracowni z dostępem do internetu (wi fi).


Narzędzia i materiały
Każdy uczestnik kursu musi dysponować laptopem z ulubionym programem edytorskim i własnymi fontami. Pierwszego dnia kursu każdy uczestnik powinien przynieść książki, które jego zdaniem są zaprojektowane i wykonane bezbłędnie.


Liczba godzin
28 godzin (4 dni po 7 godzin dziennie). Zajęcia będą dobywać się od 9 do 17 z godzinną przerwą. Dodatkowo przewidziane są przerwy kawowe w trakcie zajęć.


Uczestnicy
Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów i amatorów, studentów i wykładowców zainteresowanych projektowaniem wydawniczym. Nie ma ograniczeń wynikających z poziomu wykształcenia lub wieku. Celem kursu nie jest nauka konkretnego oprogramowania.


 1. Program
 2. Wprowadzenie do projektowania typograficznego książki

  Miary typograficzne pica i Didota, korzystanie z miarki typograficznej, register, interlinia, siatka wzorcowa, formaty i rodzaje papierów, formaty wydawnicze książek, formaty progresywne, rodzaje oprawy, kapitałka, zakładka, metody oprawy.


 3. Klasyfikacja, dobór i łączenie krojów pisma

  Pisma dynamiczne, statyczne i geometryczne, ich hierarchia w rzędach tytułów.


 4. Fonty OpenType a standard Unicode

  Omówienie funkcji zecerskich fontów OpenType, błędy w fontach OpenType, błędy popełniane przez projektantów i producentów, stosowanie Unikodu.


 5. Światła i hierarchia świateł

  Zasady ustawiania świateł międzywyrazowych, międzywierszowych, sposoby obliczania świateł międzywyrazowych dla krojów zwykłych, wąskich i szerokich.


 6. Kompozycja wydawnicza książek i zasady ich składania

  Zasady projektowania książek z zakresu beletrystyki, poezji, dramatu, a w tym tytulatura, ­materiały wprowadzające, materiały uzupełniające, teksty informacyjno­‑pomocnicze.


 7. Wstęp do łamania tekstu głównego

  Kolumna, jej proporcje i ułożenie na stronie. Symetria i asymetria w książce, omówienie podstawowych zasad i błędów składu, skład chorągiewkowy, światła znaczące, demokratyczna struktura tekstu. Omówienie problemów mikrotypograficznych.


 8. Projektowanie różnych elementów książki według określonych założeń

  Samodzielne składanie wybranych elementów książek, wg omówionych zasad.


  Spis treści, inicjały, wykazy, indeksy, czwórka tytułowa, kolofon, bibliografia załącznikowa, podpisy i legendy, przypisy, kolor w książce.


 9. Projektowanie na siatkach

  Dobór interlinii dla tekstu pomocniczego i tekstu głównego przy zadanej siatce. Oblewanie grafiki tekstem, układ i format ilustracji przy zadanej siatce.


 10. Typografia asymetryczna

  Klasyfikacja pism bezszeryfowych i ich przydatność w składzie dziełowym.

  Historia projektowania asymetrycznego na przykładzie projetantów szwajcarskich.


 11. Przygotowanie tekstu do łamania

  Analiza struktury tekstu oraz jego adiustacja, czyszczenie tekstu i przygotowanie do go importu do programu InDesign.


 12. Samodzielne projektowanie wybranej książki

  Do wyboru bajki, esej, biografia, korespondencja, beletrystyka. Każdy projektuje własny układ typograficzny wybranego wspólnie dla wszystkich tekstu książki.Liczba uczestników
16


Wykładowca
Robert Oleś – projektant, wydawca (d2d.pl), wykłada m.in. na Akademickim Kursie Typografii, w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na Podyplomowych Studiach Edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.