Kurs Adobe® Illustrator® od Podstaw

Informacje ogólne

Koszt udziału w warsztatach 1050,00 zł (w tym 23% VAT-u).
Dla uczestników poprzednich kursów cena 950,00 zł (w tym 23% VAT-u).

Termin    07 do 10 maja 2020 (czwartek do niedzieli) w Krakowie.

Zarezerwuj miejsce teraz!

  Cel kursu

  Kurs „Adobe Illustrator od Podstaw” zapoznaje uczestników z technikami cyfrowego przetwarzania obrazu w postaci wektorowej. Uczestnicy nauczą się od podstaw zasad budowy obiektów wektorowych, tworzenia znaków graficznych, ilustracji, piktogramów, pracy z tekstem i poprawnego przygotowania stworzonego materiału do potrzeb druku lub zastosowań multimedialnych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie trudności mogą pojawić się podczas przygotowywania materiału do druku i jak poradzić sobie z ich pokonaniem. Po ukończeniu kursu, uczestnicy swobodnie będą mogli realizować złożone projekty graficzne.

  Forma kursu

  Kurs odbędzie się w odpowiednio przygotowanej sali wykładowej wyposażonej w projektor i ekran. Każdy z uczestników będzie pracował na własnym komputerze i włanym oprogramowaniu. Kurs będzie prowadzony w formie wykładu, prezentacji, a przede wszystkim ćwiczeń praktycznych wg programu.

  Liczba uczestników    14–20

  Czas trwania    Zajęcia odbywają się od g. 9–17 w tym godzinna przerwa. Dodatkowo przewidziane są przerwy kawowe w trakcie zajęć. Zapewniamy zimne i gorące napoje oraz ciastka.

  Wykładowca: Justyna Rosa – ukończyła Wydział Malarstwa oraz Edukacji Artystycznej na krakowskiej ASP. Posiada certyfikaty eksperta ACE z Adobe Photoshop, eksperta ACE Final Cut Pro. Zajmuje się grafiką komputerową,  w tym motion designem, montażem i animacją filmową. Prowadzi szkolenia z zakresu programów firmy Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects. Prace filmowe i graficzne m.in. dla Telewizji Polskiej S.A., Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Festiwalu Unsound, Gazety Wyborczej, Valeo, Thales, Studia Miniatur Filmowych w Warszawie.


  Program kursu

  Wprowadzenie

  • Różnice miedzy grafika bitmapową a wektorową
  • Zastosowanie grafiki wektorowej
  • Powiększanie i skalowanie
  • Formaty plików
  • Modele barwne


  Praca z dokumentem

  • Tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu
  • Obszary robocze
  • Palety narzędzi i ich organizacja
  • Praca z linijkami i prowadnicami
  • Ustawienia dokumentu


  Zaznaczenia

  • Wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów
  • Transformacja i wyrównywanie
  • Grupowanie obiektów


  Tworzenie podstawowych kształtów:

  • Tworzenie kształtów za pomocą narzędzi Illustratora oraz za pomocą danych numerycznych
  • Tworzenie i edycja punktów –  krzywe Beziera
  • Dodawanie punktów do linii
  • Zmiana typu węzła (smooth – sharp)
  • Łączenie ścieżek i odległych punktów
  • Narzędzia edycji obiektów
   (Shape Builder, panel Pathfinder, narzędzie Width)


  Wypełnienia, i obrysy

  • palety kolorów, definicja własnych zestawów,
  • zmiana trybu kolorów i alarm przestrzeni kolorów,
  • wzorki i gradienty, grupy próbek kolorów –
   definiowanie i tworzenie własnych,
  • wypełnianie obiektu gradientem lub wzorkiem,
  • tworzenie stylów graficznych,
  • tworzenie bibliotek kolorów/gradientów/deseni,
  • edycja obrysu,
  • funkcja Live Paint,
  • edytownie kolorystyki złożonego obiektu za pomocą okna dialogowego Edit Colors.


  Praca z tekstem

  • różne rodzaje tekstu – ozdobny, akapitowy, tekst na ścieżce,
  • formatowanie właściwości tekstu,
  • style tekstowe,
  • deformacja tekstu.


  Warstwy i wygląd

  • Paleta warstw – organizacja w grupach, wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie,
  • Organizacja obiektów w warstwach – przenoszenie, tworzenie nowych warstw,
  • Atrybuty wyglądu warstw i obiektów i ich edycja,
  • Przezroczystość i efekty,
  • Łączenie i spłaszczanie warstw.


  Ołówek i pędzel

  • rysowanie i edycja przy pomocy ołówka,
  • narzędzie wygładzania i usuwania,
  • kaligrafia – wybór pędzla z palety pędzli,
  • gładkość krzywych – opcje narzędzia,
  • wygląd pędzla – opcje pędzla (paleta brushes),
  • tworzenie własnych pędzli.


  Ścieżki złożone

  • tworzenie i edycja ścieżek złożonych,
  • operacje logiczne na ścieżkach,
  • zmiany położenia obiektów w grupie,
  • zasady wycinania ścieżek złożonych,
  • automatyczny trasowanie – użycie filtra cutout do wyrównania bitmapy.

  Maski i blendy zniekształcenia

  • przycinanie obiektów,
  • maskowanie tekstu,
  • typy blendowania.


  Symbole

  • zniekształcania,
  • biblioteki symboli,
  • tworzenie i edycja symboli oraz jego instancji,
  • zamiana wszystkich instancji symbolu użytych w dokumencie,
  • narzędzie symbol sprayer .

  Filtry i efekty

  • nakładanie efektów na obiekty i warstwy,
  • obiekty dynamiczne,
  • efekty rastrowe,
  • wielopoziomowe nakładanie efektów.


  Łączenie projektów Illustratora z innymi programami firmy Adobe

  • importowanie obrazów z Adobe Photoshop,
  • maskowanie obrazu rastrowego i edycja maski,
  • próbkowanie kolorystyki zimportowanych obrazów,
  • praca z obrazami dołączonymi (osadzanie, zastępowanie, informacje o obrazie).


  Przygotowanie do druku

  • wzorce (templates),
   dobór rozdzielczości, profili kolorystycznych,
  • zmiana tekstu na krzywe,
  • rodzaje plików wykorzystywane w druku.


  Przygotowanie grafiki na potrzeby internetu

  • cięcie na plasterki,
  • polecenie Save for Web,
  • kod CSS,
  • rodzaje plików wykorzystywane w internecie.