Kurs Adobe® Illustrator® od Podstaw

Informacje ogólne

Koszt udziału w warsztatach 1050,00 zł (w tym 23% VAT-u).
Dla uczestników poprzednich kursów cena 950,00 zł (w tym 23% VAT-u).

Termin    07 do 10 maja 2020 (czwartek do niedzieli) w Krakowie.

Zarezerwuj miejsce teraz!

Cel kursu

Kurs „Adobe Illustrator od Podstaw” zapoznaje uczestników z technikami cyfrowego przetwarzania obrazu w postaci wektorowej. Uczestnicy nauczą się od podstaw zasad budowy obiektów wektorowych, tworzenia znaków graficznych, ilustracji, piktogramów, pracy z tekstem i poprawnego przygotowania stworzonego materiału do potrzeb druku lub zastosowań multimedialnych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie trudności mogą pojawić się podczas przygotowywania materiału do druku i jak poradzić sobie z ich pokonaniem. Po ukończeniu kursu, uczestnicy swobodnie będą mogli realizować złożone projekty graficzne.

Forma kursu

Kurs odbędzie się w odpowiednio przygotowanej sali wykładowej wyposażonej w projektor i ekran. Każdy z uczestników będzie pracował na własnym komputerze i włanym oprogramowaniu. Kurs będzie prowadzony w formie wykładu, prezentacji, a przede wszystkim ćwiczeń praktycznych wg programu.

Liczba uczestników    14–20

Czas trwania    Zajęcia odbywają się od g. 9–17 w tym godzinna przerwa. Dodatkowo przewidziane są przerwy kawowe w trakcie zajęć. Zapewniamy zimne i gorące napoje oraz ciastka.

Wykładowca: Justyna Rosa – ukończyła Wydział Malarstwa oraz Edukacji Artystycznej na krakowskiej ASP. Posiada certyfikaty eksperta ACE z Adobe Photoshop, eksperta ACE Final Cut Pro. Zajmuje się grafiką komputerową,  w tym motion designem, montażem i animacją filmową. Prowadzi szkolenia z zakresu programów firmy Adobe: Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects. Prace filmowe i graficzne m.in. dla Telewizji Polskiej S.A., Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Festiwalu Unsound, Gazety Wyborczej, Valeo, Thales, Studia Miniatur Filmowych w Warszawie.


Program kursu

Wprowadzenie

 • Różnice miedzy grafika bitmapową a wektorową
 • Zastosowanie grafiki wektorowej
 • Powiększanie i skalowanie
 • Formaty plików
 • Modele barwne


Praca z dokumentem

 • Tworzenie i zapisywanie nowego dokumentu
 • Obszary robocze
 • Palety narzędzi i ich organizacja
 • Praca z linijkami i prowadnicami
 • Ustawienia dokumentu


Zaznaczenia

 • Wybieranie obiektów, punktów i grup obiektów
 • Transformacja i wyrównywanie
 • Grupowanie obiektów


Tworzenie podstawowych kształtów:

 • Tworzenie kształtów za pomocą narzędzi Illustratora oraz za pomocą danych numerycznych
 • Tworzenie i edycja punktów –  krzywe Beziera
 • Dodawanie punktów do linii
 • Zmiana typu węzła (smooth – sharp)
 • Łączenie ścieżek i odległych punktów
 • Narzędzia edycji obiektów
  (Shape Builder, panel Pathfinder, narzędzie Width)


Wypełnienia, i obrysy

 • palety kolorów, definicja własnych zestawów,
 • zmiana trybu kolorów i alarm przestrzeni kolorów,
 • wzorki i gradienty, grupy próbek kolorów –
  definiowanie i tworzenie własnych,
 • wypełnianie obiektu gradientem lub wzorkiem,
 • tworzenie stylów graficznych,
 • tworzenie bibliotek kolorów/gradientów/deseni,
 • edycja obrysu,
 • funkcja Live Paint,
 • edytownie kolorystyki złożonego obiektu za pomocą okna dialogowego Edit Colors.


Praca z tekstem

 • różne rodzaje tekstu – ozdobny, akapitowy, tekst na ścieżce,
 • formatowanie właściwości tekstu,
 • style tekstowe,
 • deformacja tekstu.


Warstwy i wygląd

 • Paleta warstw – organizacja w grupach, wyświetlanie, zaznaczanie, blokowanie,
 • Organizacja obiektów w warstwach – przenoszenie, tworzenie nowych warstw,
 • Atrybuty wyglądu warstw i obiektów i ich edycja,
 • Przezroczystość i efekty,
 • Łączenie i spłaszczanie warstw.


Ołówek i pędzel

 • rysowanie i edycja przy pomocy ołówka,
 • narzędzie wygładzania i usuwania,
 • kaligrafia – wybór pędzla z palety pędzli,
 • gładkość krzywych – opcje narzędzia,
 • wygląd pędzla – opcje pędzla (paleta brushes),
 • tworzenie własnych pędzli.


Ścieżki złożone

 • tworzenie i edycja ścieżek złożonych,
 • operacje logiczne na ścieżkach,
 • zmiany położenia obiektów w grupie,
 • zasady wycinania ścieżek złożonych,
 • automatyczny trasowanie – użycie filtra cutout do wyrównania bitmapy.

Maski i blendy zniekształcenia

 • przycinanie obiektów,
 • maskowanie tekstu,
 • typy blendowania.


Symbole

 • zniekształcania,
 • biblioteki symboli,
 • tworzenie i edycja symboli oraz jego instancji,
 • zamiana wszystkich instancji symbolu użytych w dokumencie,
 • narzędzie symbol sprayer .

Filtry i efekty

 • nakładanie efektów na obiekty i warstwy,
 • obiekty dynamiczne,
 • efekty rastrowe,
 • wielopoziomowe nakładanie efektów.


Łączenie projektów Illustratora z innymi programami firmy Adobe

 • importowanie obrazów z Adobe Photoshop,
 • maskowanie obrazu rastrowego i edycja maski,
 • próbkowanie kolorystyki zimportowanych obrazów,
 • praca z obrazami dołączonymi (osadzanie, zastępowanie, informacje o obrazie).


Przygotowanie do druku

 • wzorce (templates),
  dobór rozdzielczości, profili kolorystycznych,
 • zmiana tekstu na krzywe,
 • rodzaje plików wykorzystywane w druku.


Przygotowanie grafiki na potrzeby internetu

 • cięcie na plasterki,
 • polecenie Save for Web,
 • kod CSS,
 • rodzaje plików wykorzystywane w internecie.