Kandyński, O duchowości w sztuce

Pierwsze polskie wydanie w przekładzie i w opracowaniu graficznym Stanisława Fijałkowskiego oraz
pod redakcją Bernarda Keplera ukazało się w 1996 roku nakładem Państwowej Galerii Sztuki w Łodzi.
Niniejsza druga edycja prezentuje tekst w niemal niezmienionej postaci, zgodnie z szóstym wydaniem
Benteli-Verlag z 1959 roku, stanowiącym podstawę przekładu.
Zgodnie z wolą spadkobiercy tłumacza w tekście nie wprowadzono żadnych znaczących zmian –
zachowano oryginalną interpunkcję, pisownię oraz składnię, a cytowane fragmenty utworów
pozostawiono w przekładzie Stanisława Fijałkowskiego. Z tego samego powodu przyjęto spolszczony
zapis nazwiska autora O duchowości, zaproponowany i konsekwentnie stosowany przez tłumacza.
Przekład był tworzony nie na zamówienie, lecz z potrzeby ducha, i wiele mówi o tłumaczu oraz o jego
ciężkiej pracy nad tekstem, dlatego wydawca zdecydował się zaprezentować wersję jak najbliższą
oryginałowi.

„Z tych lat pochodzi mój nawyk notowania myśli i tak właśnie, niespostrzeżenie dla mnie samego,
powstała książka O duchowości w sztuce. Luźne notatki gromadziłem przez co najmniej dziesięć lat.
Jedna z pierwszych moich uwag na temat piękności barwy jest następująca: ,Wspaniałość koloru w
obrazie musi widza gwałtownie pociągać, ale zarazem przesłaniać głębiej leżące treści’. Miałem na
myśli raczej uczucia i doznania wyrażane przez artystę, a nie treści malarskie w czystej postaci (jak je
dziś rozumiem). Wtedy łudziłem się jeszcze, że widz otwiera się duchowo na obraz, rozumie język,
którym obraz przemawia i pragnie się weń wsłuchać, co (na szczęście) rzeczywiście zdarza się, ale
równie rzadko, jak grudki złota w piasku. W mym życiu spotykałem jednak nawet i takich ludzi, którzy
nie będąc w stanie zrozumieć języka, jakim dzieło sztuki do nich przemawia, potrafią mimo to wejść z
nim w kontakt”.
Kandyński, Spojrzenia wstecz, Berlin 1913

| wydawca: Rewizje, Kraków 2023
| liczba stron: 144
| wydanie drugie
| format: 148 × 209 mm
| ISBN: 978-83-966080-1-7

brak!

SKU: 978-83-66147-77-5-1-1-1-1 Kategorie: , Tagi: , , , , ,