Warsztaty Typografii i Projektowania Książek

Warsztaty Typografii i Projektowania Książek 27–29 września 2024

Informacje podstawowe

Proszę wypełnić poniższy formularz w celu rezerwacji miejsca.

  Forma kursu    Kurs składa się z wykładów oraz zajęć warsztatowych. Wykłady, prezentacje zadań wykonywanych przez uczestników oraz korekty i dyskusje odbywać się będą w pracowni z dostępem do Internetu (wi fi).

  Liczba godzin    21 godzin zegarowych (3 dni po 7 godzin dziennie). Zajęcia będą odbywać się od piątku do niedzieli od 9.00 do 17.00 z godzinną przerwą od 13.00 do 14.00. Dodatkowo przewidziane są przerwy kawowe w trakcie zajęć.

  Koszt udziału w warsztatach    1080,00 zł
  Dla uczestników poprzednich kursów cena 1030,00 zł
  Ceny zawierają 23% VAT.

  Wykładowca    Robert Oleś – projektant, wydawca (d2d.pl), od 2004 do 2018 wykładał m.in. na Akademickim Kursie Typografii, w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na Podyplomowych Studiach Edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. T. Tischnera. Obecnie wykłada Projektowanie Książek na Jagiellońskim Kursie Typografii w Krakowie oraz prowadzi autorskie szkolenia dla wydawców.

  Narzędzia i materiały    Każdy uczestnik kursu musi dysponować laptopem z ulubionym programem edytorskim i własnymi fontami. Pierwszego dnia kursu każdy uczestnik powinien przynieść książki, które jego zdaniem są zaprojektowane i wykonane bezbłędnie.

  Miejsce    Kurs odbędzie się w Krakowie

  Uczestnicy    Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów i amatorów, studentów i wykładowców zainteresowanych projektowaniem wydawniczym. Nie ma ograniczeń wynikających z poziomu wykształcenia lub wieku. Celem kursu nie jest nauka konkretnego oprogramowania.

  Program

  1. Wprowadzenie do projektowania typograficznego książki
   Miary typograficzne, korzystanie z miarki typograficznej, podstawowe pojęcia takiej jak: register, interlinia, siatka wzorcowa, formaty papierów, formaty wydawnicze książek, formaty progresywne.
  2. Materiałoznawstwo
   Rodzaje papierów i kartonów oraz ich właściwości, materiały introligatorskie.
  3. Budowa książki
   Rodzaje i metody oprawy.
  4. Klasyfikacja, dobór i łączenie krojów pisma
   Pisma dynamiczne, statyczne i geometryczne, ich hierarchia w rzędach tytułów.
  5. Fonty OpenType a standard Unicode
   Omówienie funkcji zecerskich fontów OpenType, błędy w fontach OpenType, błędy popełniane przez projektantów i producentów, stosowanie Unikodu.
  6. Światła i ich hierarchia
   Zasady ustawiania świateł międzywyrazowych, międzywierszowych, justunek i tabulacja w składzie komputerowym.
  7. Kompozycja wydawnicza książek i zasady ich składania
   Zasady projektowania książek z zakresu beletrystyki, poezji, dramatu, a w tym tytulatura, ­materiały wprowadzające, materiały uzupełniające, teksty informacyjno-pomocnicze, kolofon.
  8. Wstęp do łamania tekstu głównego
   Kolumna, jej proporcje i ułożenie na stronie. Symetria i asymetria w książce, omówienie podstawowych zasad i błędów składu, zasady składu w chorągiewkę, światła znaczące, demokratyczna struktura tekstu. Omówienie problemów mikrotypograficznych.
  9. Projektowanie różnych elementów książki według określonych założeń
   Samodzielne składanie wybranych elementów książek, wg omówionych zasad. Spis treści, inicjały, wykazy, indeksy, czwórka tytułowa, kolofon, bibliografia załącznikowa, podpisy i legendy, marginalia, okienka, przypisy dolne i końcowe, kolor w książce.
  10. Projektowanie na siatkach
   Dobór interlinii dla tekstu pomocniczego i tekstu głównego przy zadanej siatce. Oblewanie grafiki tekstem, układ i format ilustracji przy zadanej siatce.
  11. Typografia asymetryczna
   Klasyfikacja pism bezszeryfowych i ich przydatność w składzie dziełowym. Historia projektowania asymetrycznego na przykładzie prac projektantów szwajcarskich.
  12. Przygotowanie tekstu do łamania
   Analiza struktury tekstu oraz jego adiustacja, czyszczenie tekstu i wlewanie  do programu InDesign.
  13. Samodzielne projektowanie wybranej książki
   Do wyboru bajki, esej, biografia, korespondencja, beletrystyka. Każdy projektuje własny układ typograficzny wybranego wspólnie tekstu książki.