Zapowiedzi


Wiosna 2020 – Siatki modułowe

Jean Ulysses Voelker
Porządek w projektowaniu.
Siatki modułowe w teorii i praktyce

Celem komunikacji wizualnej jest uporządkowanie, zorganizowanie i zaprezentowanie treści. Zastosowanie się do odpowiednich zasad projektowania graficznego sprawia, że już na pierwszy rzut oka powieść wygląda jak powieść, katalog artystyczny jak katalog artystyczny, a magazyn jak magazyn. Jean Ulysses Voelker oferuje zwięzłe kompendium praktycznych wskazówek i informacji ogólnych na ten temat. Począwszy od omówienia siatki modułowej jako najważniejszego narzędzia w projektowaniu, a skończywszy na istotnych aspektach teoretycznych, takich jak rola intuicji w procesie twórczym, Volker przedstawia narzędzia, dzięki którym projektant umożliwia odbiorcy szybkie czytanie i lepsze zrozumienie treści. To obowiązkowe wprowadzenie do podstaw projektowania, bogato zilustrowane przykładami i opatrzone obszernym glosariuszem podsumowującym wiedzę teoretyczną.

Jean Ulysses Voelker (ur. 1956) studiował komunikację wizualną w Akademii Sztuk Pięknych w Bremie. Po ukończeniu studiów pracował jako dyrektor artystyczny związany z różnymi agencjami, początkowo w Bremie, a od 1993 roku w Düsseldorfie. W latach 1995–1998 wykładał typografię na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Düsseldorfie i na Uniwersytecie w Essen. Od 2000 roku uczy zasad typografii i edytorstwa na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Mainz.


Josef Müller-Brockmann
Systemy siatek modułowych w projektowaniu graficznym
Podręcznik komunikacji wizualnej dla grafików, typografów i projektantów 3D

Książka Müllera-Brockmanna od ponad trzydziestu lat jest jedną z najważniejszych pozycji poświęconych projektowaniu na siatkach modułowych. Zawiera wskazówki i zasady dotyczące sposobów wykorzystania systemów siatek składających się z 8–32 modułów. Znajdują one zastosowanie w najróżniejszych projektach, zarówno dwu-, jak i trójwymiarowych. Wszystkie systemy precyzyjnie wyjaśniono i opatrzono przykładami prac, które zostały poprawnie zaprojektowane już na poziomie koncepcyjnym. Mówiąc krótko: to podręcznik od profesjonalisty dla profesjonalistów.

Josef Müller-Brockmann (1914–1996) studiował architekturę, projektowanie i historię sztuki w Zurychu. Pracował jako grafik i nauczyciel projektowania graficznego w zuryskiej Kunstgewerbeschule. Jego twórczość wyróżnia się prostotą i oszczędnym wykorzystaniem czcionek, kształtów i kolorów, co do dziś inspiruje wielu grafików na całym świecie.